Orzeźwienie i białko? Koniecznie wypróbuj nowy JUICY PROTEIN Więcej na...

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością

W firmie Kompava ważne jest dla nas, aby proces produkcyjny był zgodny ze wszystkimi wymogami prawnymi dotyczącymi produkcji suplementów diety i żywności, aby spełnić wymagania żywieniowe przy intensywnym wysiłku budowania mięśni, zwłaszcza dla sportowców.

Wszystkie nasze produkty spełniają wymagania obowiązujących przepisów prawa żywnościowego związanych z rozporządzeniami UE oraz rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rolnictwa. Są to w szczególności przepisy dotyczące dodatków do żywności, aromatów, enzymów, zanieczyszczeń, pozostałości pestycydów, materiałów opakowaniowych, etykietowania ogólnego i alergenów. Istnieją również regulacje dotyczące stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, higieny ogólnej, kryteriów mikrobiologicznych oraz specjalnych dodatków do żywności oraz także form pod którymi występują witaminy i minerały, które można dodawać do żywności, w tym suplementów diety. 

Z dniem 1 stycznia 2016 r. produkty wprowadzane są do obrotu w zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz  355/2007 Dz. w sprawie ochrony i rozwoju zdrowia publicznego oraz zmiany  nowelizacji niektórych ustaw, zgodnie z którą dotychczasowa ocena działalności suplementów diety zostaje zastąpiona, co jest uwarunkowane decyzją Urzędu Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej zgodnie z § 13 ustawy nr. 355/2007 Dz. obowiązek zgłoszenia wnioskodawcy bez wydania decyzji ÚVZ SR

No doping - produkty nie zawierają żadnej substancji z Listy Substancji Zabronionych Światowego Kodeksu Antydopingowego. Produkty nie zawierają konserwantów, syntetycznych barwników ani surowców modyfikowanych genetycznie.

Aplikacja systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP

(Hazard Analysis Critical Control Points)

W zakresie produkcji suplementów diety i odżywek dla sportowców firma Kompava, s.r. o. stosuje system zarządzania jakością. System jest zgodny z systemem punktów krytycznych wymaganym do produkcji żywności. System analizuje zagrożenia w procesie produkcyjnym, punkty krytyczne i procesy, które mogą wpłynąć na jakość produktu. System określa środki naprawcze w celu zapewnienia utrzymania zdrowotności produktów.

Aplikacja do kontroli jakości

System kontroli jakości ingeruje w poszczególne etapy przetwarzania materiału.

Kontrola rozpoczyna się od kontroli wejściowej surowców, kontynuuje ciągłą i międzyoperacyjną kontrolą półproduktów, ciągłą kontrolą produkcji i końcową, czyli wyrobów gotowych. Jeżeli surowiec lub półprodukt nie spełnia wymagań jakościowych, nie jest dopuszczony do dalszej przeróbki w produkt finalny. Jakość produktu końcowego jest monitorowana losowo bezpośrednio po wytworzeniu oraz w sposób ciągły podczas magazynowania produktów.

Kontrola jakości zapewniona jest zarówno w magazynie surowców, w pomieszczeniach produkcyjnych jak również w magazynie wyrobów gotowych. Prowadzona jest regularna kontrola zaplecza produkcyjnego oraz warunków magazynowania.

Bezpieczeństwo produktów i zapewnienie jakości

Bezpieczeństwo produktów oraz zapewnienie jakości realizowane jest poprzez zestaw działań, które mają zapewnić jakość i stabilność produktów.

Fotky regálov v Kompave

Zestaw działań reprezentuje ustalenie wymagań jakościowych na:

 • Surowce, półprodukty, produkty końcowe,
 • wymagania dotyczące sprzętu, technologii,
 • wymagania dotyczące obiektów produkcyjnych i magazynowych,
 • procedury produkcyjne i kontrolne,
 • metrologia,
 • szkolenia personelu, wewnętrzne i zewnętrzne,
 • obsługi reklamacji i wykrycia niezgodnych produktów.

Firma Kompava, s.r.o. zapewnia system kontroli i inspekcji wewnętrznych, który kontroluje jakość surowców i wyrobów gotowych, ocenia proces produkcyjny i środowisko produkcyjne, przestrzeganie procedur, instrukcji oraz prowadzenie ewidencji.

Kontrola wewnętrzna ocenia przestrzeganie wszystkich procedur zakupu surowców, ocenia dobór poszczególnych dostawców, sprawdza bezpieczeństwo i przydatność przechowywania surowców.

Výroba produktov v Kompave

Polityka bezpieczeństwa żywności

Najwyższe kierownictwo firmy, świadome strategicznej decyzji o budowaniu, utrzymywaniu i ciągłym doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością, ustanowiło następującą politykę jakości:

 • W obszarze sprzedaży, usprawniając działania marketingowe, kładziemy nacisk na orientację na klienta, aby spełniać i przekraczać ich oczekiwania.
 • We współpracy z kluczowymi dostawcami skupiamy się na budowaniu długotrwałych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu.
 • Zadowolenie klientów wymaga wzajemnej komunikacji i efektywnej współpracy wszystkich elementów firmy, w tym ścisłej współpracy z kontraktowymi przedstawicielami handlowymi.
 • Poprzez edukację i szkolenia stale podnosimy kwalifikacje i kompetencje wszystkich pracowników i przedstawicieli handlowych firmy, stwarzamy im warunki do zaangażowania w podnoszenie jakości i sprawiamy, by jakość stała się naturalną częścią ich działalności.
 • Regularnie monitorujemy i analizujemy straty z niezgodnych produktów oraz dokładamy starań i warunków, aby stopniowo je zmniejszać.
 • Jakość wewnętrzną zapewnia zaawansowany system kontroli wejściowej, międzyoperacyjnej i wyjściowej, czyli analitycznej, sensorycznej i mikrobiologicznej.
 • Firma spełnia wymogi prawa unijnego, a jej działalność produkcyjna i kontrolna jest zgodna z odpowiednimi rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady. Firma buduje i utrzymuje system zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z wymaganiami FSSC 22000.
 • Firma zobowiązuje się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.

Firma Kompava otrzymała w 2020 roku certyfikat, który potwierdza, że przyczyniła się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i jest częścią systemu odzysku i recyklingu odpadów z opakowań.